Therapie Bloemen Workshop Publicaties Agenda Links
 
Coaching
Er kunnen vragen of problemen zijn waarbij therapie een te intensief middel is en een (groeps)training te weinig kan ingaan op wat er in jouw persoonlijke situatie speelt. Verder wijst de praktijk uit dat sommigen na therapie blijven komen voor individuele coaching. Acute problemen zijn er dan wellicht niet (meer), maar er blijft behoefte aan een vertrouwde coach en ook aan de vertrouwde energetisch aanpak.

Er zijn voor iedereen belangrijke levensfasen en momenten waarin behoefte is aan extra steun en helderheid. Familie en vrienden kunnen je in zo'n geval niet (voldoende) helpen, bijvoorbeeld omdat ze niet neutraal zijn voor jou. Of omdat je zeer sensitief bent (HSP) en je naaste omgeving je daarin niet voldoende tegemoet kan komen.

De vragen die me in de in de loop der jaren als coach gesteld zijn:

Coaching kan gaan om het begeleiden van processen waarbij de nadruk meer in de privésfeer ligt, zoals het omgaan met een ziekte, het verwerken van een echtscheiding of om rouwprocessen. Meestal zijn deze levensgebeurtenissen echter sterk verweven met het sociale en maatschappelijke leven.

Supervisie is een vorm van coaching waarbij ik cliënten volg in de uitoefening van hun beroep en hun proces daarin. Dit zijn meestal hulpverleners. Maar van waaruit de vraag om coaching ook komt, altijd gaat het erom, zuiverder en eerlijker naar jezelf te kijken, te zien hoe je in het leven staat, en dat in overeenstemming te brengen met wat je doet.

Werkvorm:

Ik gebruik intuïtieve werkvormen als actieve en toegepaste imaginatie, droomwerk, systemisch werk, en lichaamswerk.
Maar wat voor werkvorm ook wordt gebruikt: goede coaching werkt alleen als er een werkelijk goed contact kan ontstaan. Er zijn cliënten die aanvankelijk helemaal niets hadden met energetisch bewustzijn of met reading, maar dit nu wel een prettige werkvorm vinden. Anderen, die aangetrokken werden door mijn intuïtieve en beeldende werkwijze, hebben toch het meest aan het voeren van heldere gesprekken in combinatie met lichaamswerk.
Het gaat erom goed afgestemd te zijn en te luisteren naar wat nodig is. Dit afstemmen en luisteren doen we samen. Zo werken we aan een sterke energetische balans en onthullen we verborgen inzichten in jezelf.

Wanneer je eraan denkt om voor jezelf coaching te vragen, kun je telefonisch of per e-mail om een oriënterend gesprek vragen, waarin we kunnen beoordelen of het wederzijds klikt. In dat gesprek kunnen we vaststellen hoe we het coachingstraject voor jou gaan vormgeven: hoeveel bijeenkomsten nodig zijn, hoe lang het traject duurt en welke resultaten je wel en niet kunt verwachten.

Een consult van ongeveer een uur kost € 65,00 incl. btw.
telefoon: 0343-531676
info@dorinehaveman.nl

09 augustus 2013   13.30-16.00  

De taal van bloemen en planten gaat zonder woorden, via het hart. Soms komen bloemen naar je toe, in de vorm van een geschenk. Een andere keer kun je doelbewust naar communicatie met bloemen op zoek gaan. Tijdens deze workshops ga je op zoek naar een bloem die jou iets te vertellen heeft. Ik help je bij de duiding.

De workshop gaat alleen door bij mooi weer.

Plaats: Driebergen   Kosten: € 20