Therapie Bloemen Workshop Publicaties Agenda Links
ZOMERBLOEMEN ALS GIDS   KOORDEN DIE ONS VERBINDEN   Contact   Recensie Een zinvol geheim   KAARTEN VAN COOR MULLER   Godinnen van de Heuvelrug   www.dorinehaveman.blogspot.nl OPBLOEIEN    
Publicaties
Godinnen van de Heuvelrug
Een maanmythe over het ontstaan van de naam Driebergen gezien vanuit de schijngestalten van de maan.
Dorine Haveman &
Hetty Wouda

'Hoe hebben de toenmalige bewoners van de Utrechtse Heuvelrug in oeroude tijden het landschap ervaren?' Hetty Wouda, schilderes, en Dorine Haveman, schrijfster , vonden elkaar in de overtuiging dat juist in verre, voorchristelijke tijden het landschap van de Utrechtse Heuvelrug een sacrale betekenis had voor zijn bewoners. Dorine Haveman schreef daarover het verhaal 'Godinnen van de Heuvelrug', Hetty Wouda bracht ze tot leven in haar schilderijen. Het werden maangodinnen, een oud kunstzinnig thema. Dorine onderzocht de lokale geschiedenis, sagen en legenden, en schreef haar 'maanmythe' over het ontstaan van de naam Driebergen, gezien vanuit de schijngestalten van de maan.

Publicatie in eigen beheer, juli 2010

Het boekje inclusief de fiets- en wandelroute is te bestellen bij de auteur en kost € 5,-. info@dorinehaveman.nl

De eerste presentatie en expositie was op 24 juli op kasteel Sterkenburg in Driebergen. Tijdens de open altelierroute van Driebergen op 2 en 3 oktober 2010 is een tweede presentatie en expositie van 'de Godinnen van de Heuvelrug'. Dan zal een wandel- en fietsroute aan het boekje worden toegevoegd. Deze presentatie en expositie is voor iedereen toegankelijk is wordt gehouden op het atelier van Hetty Wouda. www.hettywouda.nl.

Na deze datum is het boekje met godinnenroute behalve bij de auteur en bij de schilderes, op verschillende plaatsen in Driebergen verkrijgbaar, waaronder museum vroeger en nu, Traaij 104, Driebergen. (geopend za-middag van 13.30 tot 16.30 uur)

Een zinvol geheim
wat planten mij vertellen
Dorine Haveman
Pentekeningen: Coor Muller

Voor de verhalen in Een zinvol geheim putte therapeute Dorine Haveman uit haar eigen én het collectief geheugen. Antwoorden op levensvragen komen via beelden die planten haar geven. Vertellend leidt zij ons langs groen leven: nooit meer zullen we op dezelfde manier kijken naar dat plantje of die boom. Er gaat een nieuwe wereld open, een wereld die Coor Muller liefdevol voor ons heeft getekend.

"Lezend in Een zinvol geheim voelde ik mij opgenomen in een vertelling, die moeiteloos schakelt van kind naar volwassene. Het heeft iets te maken met het bewaren van onschuld in het omgaan met de werkelijkheid en het zijn in deze wereld. De betekenis van ouderen in het leven van een kind komt uit de verf in argeloos opduikende herinneringen. Mijn aandacht voor wat kinderen opmaken uit wat je ze vertelt of - vooral - in eigen gedrag laat zien, is door dit boek toegenomen." Jac Vroemen, verteller en auteur.

14,8x21cm, 104 pagina's
€ 14,50
NUR 720 en 428
ISBN 978 90 77408 46 9
verschijnt september 2007
een uitgave van A3 boeken, Geesteren, www.A3boeken.nl

Rooslezen
Werken met beelden
Dorine Haveman

Houden bloemen echt van mensen? Dit boek bespreekt 'rooslezen' als een intuïtieve, helende manier van werken die loopt via de taal van bloemen. Tijdens individuele trance-sessies verbindt de auteur haar kennis van het plantenrijk met een voorgelegd probleem. Ze ontvangt, met de roos als vertrekpunt, het bloembeeld dat bij een persoon en zijn situatie past. In symbolentaal laat de bloem zien wat er speelt in iemands leven, waarom juist deze bloem bij hem of haar verschijnt en waar kansen liggen voor verbetering. Daarom ook is deze methode goed bruikbaar voor het adviseren in loopbaankwesties en problemen met de levensloop.
Zo kan bijvoorbeeld een plekje op de stengel, de toestand bij de wortels, of de omgeving waar de bloem staat een diepere betekenis openbaren, die de cliënt herkent als in zijn innerlijke wereld verstopte informatie, waar hij of zij tot nu toe niet bij kon. Al tijdens de rooslezing worden kansen tot transformatie gevoeld en benut. Lange tijd daarna blijft de helende kracht van de persoonlijke bloem doorwerken. Tijdens een sessie gaat ze leven en tot je spreken.
Hoe de beelden eigenlijk ontstaan, hoe ze kunnen werken en hoe ze te interpreteren zijn, wordt toegelicht met boeiend vertelde voorbeelden uit de praktijk die sterke gevoelens van herkenning kunnen oproepen.

ISBN 90-6229-085-X

Bloemkarakters
Als afspiegeling van de persoonlijkheid
Dorine Haveman

Hoe gedraagt een zonnebloemtype zich in een team? Wat motiveert een berenklauwmens en hoe is de belevingswereld van een rozenkind? In de groeiwijzen, de vormen en kleuren van bloemen kunnen wij onszelf herkennen. De achttien bloemkarakters in dit Ankertje laten dat zien. Houdt iemand bijvoorbeeld niet zo van afrikaantjes, dan krijgt hij al lezende misschien meer begrip voor een bepaald menstype, het afrikaantjestype.
Alle bloemen hebben hun sterke en zwakke kanten, hun zon- en schaduwzijde. Zij weerspiegelen de karakters van mensen. Dit boek geeft een doorkijk in onze soms heel persoonlijke trekken vanuit de wereld van bloemen en planten.

Ankertjesserie 293

ISBN 90-2020179-4

Wie is Dorine Haveman?

Dorine Haveman, neerlandica, werkte aanvankelijk in het onderwijs, maar geeft inmiddels trainingen intuïtieve ontwikkeling en heeft een praktijk voor loopbaan- en levensloopvragen. Vanaf haar kinderjaren voelde zij zich diep geraakt door de plantenwereld en onderzocht die op haar eigen intuïtieve manier.
Dit leidde tot een heel eigen werkwijze in de energetische therapie, de aura en chakratherapie. De helende energie van bloemen en planten speelt een grote rol in haar werkwijze. Ze schreef hierover 2 boeken: Rooslezen, werken met beelden, Bres/Synthese Den Haag, 2003, en Bloemkarakters, als afspiegeling van de persoonlijkheid, Ankh-Hermes Deventer, 2004.
Ze geeft specialisatietrainingen in deze methodiek aan vakgenoten.