Therapie Bloemen Workshop Publicaties Agenda Links
Overzicht therapieen   auratherapie   chakratherapie   rooslezen   regressietherapie   hartcoherentie  
Energetische Holistische Therapie
Energetische holistische therapie is een alternatieve geneeswijze met een holistische basis. Het gaat om herstel van de energiebalans.
Er zijn verschillende energetische behandelmethoden die ik toepas:
Aura- en chakratherapie lees meer…
Rooslezen of bloemenreading lees meer…
Regressietherapie lees meer…
Opstellingen of werken met het morfogenetische veld lees meer…
Hartcoherentie lees meer…
Welke methode of werkvorm het meest geschikt is, hangt af van wat het beste past bij je vraag en je mogelijkheden. In het eerste consult, of bij het aanvragen van een consult zal snel blijken welke methode het beste aan je wensen tegemoet komt en het beste resultaat geeft.
ALGEMENE WERKWIJZE

Energetische therapie houdt voor mij in: samenwerken. Door mij af te stemmen op jouw energieveld, je aura en je chakra's vorm ik mij intuïtief een beeld van wat er op energetisch niveau speelt. Dit maak ik je duidelijk door je te helpen je energetische toestand zelf te voelen. Door bewust contact te maken met je energie, verhelder je de oorzaken van eventuele blokkades. Daarna help ik je te voelen en ervaren hoe je zelf een positieve invloed op je energieveld kunt hebben. Dit samen doen en leren hoe je bewust kunt worden van je eigen energie en energieherstel is essentieel. Door samen helder, rustig en geconcentreerd te werken, begeleid ik je op je verkenningstocht door de wereld van je eigen energie. Je leert nieuwe vaardigheden om je eigen energiehuishouding in balans te brengen en te houden. Daar hoort ook bij hoe je je energetisch verhoudt tot anderen of je omgeving. Een sessie is een afgerond geheel. Daarom is niet precies vast te stellen hoe lang een sessie duurt. Gemiddeld heeft iemand anderhalf uur nodig, hoewel kinderen aan een uur meestal genoeg hebben. Wanneer een sessie langer nodig heeft dan anderhalf uur, wat soms het geval kan zijn, dan wordt dit besproken. Afhankelijk van wat er speelt kunnen meer behandelingen nodig zijn. De meeste mensen voelen na vijf behandelingen een duidelijke verbetering. Rooslezingen kunnen heel goed als een op zichzelf staande, eenmalige behandeling worden gezien. Soms volgt daaruit dat aanvullende energetische behandeling of scholing aan te bevelen is. Voor meer informatie en voorbeelden van sessies verwijs ik naar mijn boeken: Rooslezen, Werken met beelden, Uitg. Bres/Synthese, Den Haag 2003 Bloemkarakters als afspiegeling van de persoonlijkheid, Uitg Ankh-Hermes, Deventer 2004

ACHTERGROND:

Na mijn studie Nederlands heb ik Nederlands gedoceerd bij verschillende onderwijsinstellingen. In 1996 heb ik mijn hart gevolgd. Ik had een opleiding Intuïtieve ontwikkeling en energetische therapie gedaan (de SIO) en besloot zelf cursussen intuïtieve ontwikkeling te geven. Een praktijk als auralezer was ik toen al begonnen. Daarna leerde ik hypnotherapie en regressietherapie op het Atma instituut en bij Tasso van Hans ten Dam. Hierdoor kon ik de werkwijze van het auralezen verbeteren. Naast mijn praktijk was ik tot 2010 docent bewustzijnsontwikkeling en therapeutische vaardigheden aan de opleiding natuurgeneeskunde voor dieren aan de academie voor natuurgeneeswijzen Noord Nederland. Ik ben verbonden als docent bewustzijnsontwikkeling aan het huis voor natuurgeneeskunde in Meppel. www.huisvoornatuurgeneeskunde.nl Tot nu toe schreef ik vier boeken (zie www.dorinehaveman.nl/publicaties )

KOSTEN:

De kosten per uur bedragen € 65,- incl. btw.
Er zijn ziektekostenverzekeraars die holistische energetische therapie (gedeeltelijk) vergoeden. Als u bij uw verzekeraar informeert, vermeld dan dat ik aangesloten ben bij de BHET www.bhet.nl, en bij de RING, www.ringregister.nl.

Meer informatie over aura- en chakratherapie

AURA

Mensen dieren en planten hebben een energieveld om zich heen. Dat energieveld is voor velen goed te merken en te voelen, al zijn we ons daar niet zo bewust van. Voor sommigen is dit energieveld te zien. Dit energieveld leeft. Wanneer je je goed voelt, is je energieveld in balans. Ziekten en emotionele klachten zijn voelbaar en zichtbaar in de aura en kunnen de energiebalans verstoren. Wanneer je gezond bent en niet al te zeer verzwakt, doorleef je je klachten en na enige tijd herstel je. Door vele factoren van buitenaf kan dat herstel wel eens lang op zich laten wachten. Bijvoorbeeld: stress en vervuiling, maar ook onvoldoende informatie over hoe je het beste met je energielichaam kunt omgaan. Er kunnen zich dan klachten gaan ontwikkelen als burnout, chronische emotionele spanningen en angsten, maar ook ziekten. Extra scholing over hoe om te gaan met je energieveld is eigenlijk goed voor iedereen, maar vooral voor mensen, (volwassenen en kinderen) die zeer gevoelig zijn: de HSP-ers. Door aan herstel van de energiebalans te werken krijgen mensen weer hun natuurlijke veerkracht terug. Dat kan een gevoel zijn alsof een cocon van grauwheid weggaat. Je kunt werkelijk deelnemen aan het leven en vreugde daarbij voelen.

CHAKRA

Chakra's kun je beschouwen als de organen van het energielichaam. Door de chakra's stroomt levensenergie. Ieder chakra heeft een bepaald verzorgingsgebied dat zich uitstrekt over het totaal van de mens: lichaam, geest en ziel. De toestand waarin de chakra's verkeren zegt veel over de mogelijkheden die je hebt voor energetisch herstel. Wanneer een bepaald chakra overbelast is geworden, of juist niet goed tot ontwikkeling is gekomen, voelt dit aan als een soort beperking. Je neemt bijvoorbeeld altijd teveel hooi op je vork, maar doet vrijwel nooit iets voor jezelf. Of je wilt van alles, maar je doet nooit iets. Of je voelt je niet echt betrokken bij wat je doet. Wanneer een of meer chakra's minder goed functioneren, en je werkt niet aan herstel, heeft dit op den duur gevolgen voor je aura en je totale energiebalans.

ROOSLEZING OF BLOEMEN READING

Wanneer je het gevoel hebt dat je levensloop niet (meer) spoort met wie je eigenlijk bent, maar je niet weet wat er aan de hand is, kan een goede rooslezing tot een doorbraak leiden. Via deze rooslezing of bloemenreading kijk ik naar je huidige positie. Dat doe ik door intuïtief een beeld van je situatie in een bloembeeld te visualiseren, een roos bijvoorbeeld. Met jouw toestemming en medewerking gaan we het beeld verkennen en toetsten aan wat jij erin herkent. Je wordt dus actief bij de lezing betrokken. Op deze actieve manier ga je nieuwe wegen onderzoeken die beter bij je passen. Door de intuïtieve manier van werken met een lichte trance, komt er een onderhuids weten vrij. Deze dieper gelegen informatie werkt helend, want ze bevrijdt geblokkeerde energie. Je krijgt praktische adviezen om je situatie te verbeteren. Lees meer…

REGRESSIETHERAPIE

Regressietherapie gaat ervan uit dat iedere klacht een oorzaak heeft. Die oorzaak ligt altijd in het verleden. Dit verleden kan zelfs voor de geboorte zijn of in een vorig leven liggen. Krijg je inzicht in de oorzaak van een klacht, dan krijg je ook inzicht in de klacht zelf. Je kunt de klacht zo veel effectiever behandelen dan wanneer je zomaar een klacht 'aanpakt' of 'bestrijdt'. Bij regressietherapie gebeurt dit laatste dus ook niet. Je kunt het beter zo zien dat je tijdens de therapie een gesprek op een dieper niveau aangaat met je klacht. Dit doe je in een heldere, ontspannen toestand en ik begeleid je daarbij. Die heldere ontspannen toestand, een soort lichte trance, maakt de toegang tot je onderbewuste weten vrij. Daardoor is het niet te vergelijken met gesprekstherapieën die werken op rationeel, bewust niveau.
Bij regressietherapie kun je diepe intuïtieve inzichten krijgen, en er kunnen ook verdrongen emoties loskomen. De veranderingen in jezelf zijn snel en duidelijk en vinden plaats op het niveau van je diepste innerlijk: je wezen.

OPSTELLINGEN: WERKEN MET HET MORFOGENETISCHE VELD

‘De wereld bestaat op haar meest basale niveau als een complex weefsel van wederkerig afhankelijke relaties en is voor eeuwig ondeelbaar’(Lynne Mc Taggart) ( Het Veld, p.30)

Inzicht in hoe samenhangen en relaties in je leven een krachtenveld maken is belangrijk wanneer je verandering wilt. Wanneer je in de knoop zit, vastgelopen bent, je gevangen voelt, of onder druk staat, geeft het opstellen van het krachtenveld inzicht. Een opstellingsessie houdt in dat we samen dit krachtenveld symbolisch gaan ‘neerzetten’.Dit krachtveld kan veranderen in een helend vormveld, een morfogenetisch veld waarin het weer laten stromen van de energie tussen de betrokken van het vormveld helend kan zijn. Ook het helende veld wordt tijdens de sessie ‘neergezet’. Uitgangspunt is dat herstel van verbondenheid binnen het vormveld helend is voor alles en iedereen die daartoe behoort.

Een opstelling zoals hier wordt bedoeld, gaat over hoe jij je verhoudt tot het andere of de ander. Dat kan een gezondheidsklacht zijn, een gevoel, een gedrag, een relatie met iemand, je werk, een dier of een omgeving.
Een opstelling is individueel. Er wordt niet gewerkt met levende representanten zoals bij familieopstellingen.

HARTCOHERENTIE

Hartcoherentie beoefenen is een natuurlijke manier om balans te vinden in lichaam en geest. Ingezet in een therapeutische setting geeft het een veilige verankering in het lichaam en beoogt het zelfsturing en autonomie bij het vinden van de energetische balans.Om hartcoherentie te leren heb je enkele consulten nodig verdeeld over een langere periode (enkele maanden). Het accent ligt op het zelf thuis oefenen en toepassen. Het gebruik van biofeedback apparatuur is mogelijk, maar niet per se nodig.
Hartcoherentie kan helpen bij stress en ook allerlei lichamelijke klachten als zoals overgewicht. Hartcoherentie kan goed gecombineerd worden met energetische therapie, aura- en chakratherapie.